《奔跑》和弦TXT吉他谱

G    D         Em   Bm     C         Bm     Am       D
速度七十迈,心情是自由自在,希望终点是爱琴海,全力奔跑,梦在彼岸
G         D     Em    Bm       C      Bm        Am       D       
我们想漫游世界,看奇迹就在眼前,等待夕阳染红了天,肩并着肩,许下心愿
G           D          Em    Em           C      Bm         Am
随风奔跑自由是方向,追逐雷和闪电的力量,把浩瀚的海洋装进我胸膛,即使
        D
再小的帆也能远航

    吉他吧微信公众号 请关注